Super Puma är en modell som i mitten av 2016 fick flygförbud av EASA, European Aviation Safety Agency, efter att en olycka i Norge krävde livet av samtliga 13 passagerare som fanns ombord i helikoptern. Olyckan inträffade när de var på väg ifrån en oljeplattform, en bit utanför Bergen, och helikoptern plötsligt störtade.

Efter det att olyckan inträffat så beslöt EASA att helikoptrar av samma modell skulle tas ur bruk för alla transporter av passagerare. Det blev dock senare bestämt att samtliga helikoptrar av den modellen skulle tas ur bruk helt och hållet, inklusive de som användes som sök- och räddningsfordon. Enligt tillverkaren, det franska företaget Airbus, så rörde det sig om totalt 179 helikoptrar runt om i Europa.

De länder som drabbades av detta var alla länder inom EU och även Storbritannien, Norge, Schweiz, Liechtenstein och Island som också ligger i Europa.

Resultatet av utredningen är fortfarande inte presenterade så det är okänt vad som orsakade olyckan. Det utreds av SHT, Statens Havarikommisjon for Transport, som är ansvariga för att utreda alla olyckor som rör transport. De har släppt några preliminära rapporter dock ingenting helt slutgiltigt.

De första misstankarna som undersöktes var planetväxeln, en upphängningsmekanism och växellådan. Utredningen är som tidigare nämnt inte avslutad ännu men enligt den senaste rapporten så pekar allt på att det var en skada, i form av en spricka, i växellådan som orsakade olyckan. Det är svårt att säga ifall sprickan uppkom plötsligt eller ifall den var resultatet av flera flygningar och därmed en förslitningsskada.

Det går inte att göra annat än att invänta slutresultatet av utredningen innan man kan veta med säkerhet vad som verkligen hände och orsakade olyckan. Men oavsett vad resultatet visar så är det en väldigt tragisk händelse och det går bara att hoppas att den kunskap man får från att undersöka denna händelse ska vara bidragande till att förhindra att det händer igen.